Heet van de naald: Over gebied Zevenhuizen

Op 8 juni 2023, over deze onderwerpen: Wonen (+ ruimtelijke ordening en milieu)
Zevenhuizen

De voorbije dagen is er heel wat heisa ontstaan over ‘asbestwolken’ boven het gebied van de Zevenhuizen. Er worden verhalen verspreid die niet helemaal stroken met de werkelijkheid en daarom heeft het lokaal bestuur de nodige berichtgeving uitgestuurd.

Ook wij, als meerderheidpartij, wensen één en ander in een juist daglicht te stellen.

Tot vorige week was geen kennis en bewijs van de aanwezigheid van grotere hoeveelheden asbest in het gebied. Er stonden (en staan nog steeds) restanten van koterijen die in het verleden gediend hebben voor recreatie die daar zijn plek vond: namelijk kleedruimtes voor voetbal. Dit zijn hele oude constructies en zoals bij heel veel oude gebouwen (ook in Lint) was er meer dan waarschijnlijk asbest aanwezig in de dakbedekking. Dat er daar heel lokaal kleine, beperkte hoeveelheden asbest aanwezig waren, werd door iedereen vermoed.

In het najaar van 2022 is er een landbouwer, in opdracht van de grondeigenaars, aan de slag gegaan in het gebied met als bedoeling de gronden zinvol te gebruiken tot er een uitspraak van de rechtbank zou zijn. Wij wensen daarbij nogmaals op te merken dat een groot gedeelte van het gebied ook in een nabij verleden voor land- en tuinbouw werd ingezet en het andere deel dienst deed als voetbalvelden.

De landbouwer maaide toen het gras en zaaide een natuurlijke bodemverrijker in met de bedoeling deze dit voorjaar te maaien en in de grond te verwerken. En dit alles op afstand van de restanten van de aanwezige koterijen. In het najaar 2022 werd er, met andere woorden, alleen gemaaid en gezaaid.

Vorig weekend ging de landbouwer opnieuw aan de slag in het gebied. Hij maaide de natuurlijke bodemverrijker, vermaalde die en ploegde die onder de grond. Daarbij werd in één hoek van het gebied een oude verharding geraakt bij het omploegen. Die verharding werd lange tijd geleden aangelegd om toegang te geven tot de paardenstallen die daar toen stonden. En zoals vroeger heel vaak gebeurde werd er puin gebruikt om deze verharding aan te leggen. En nu blijkt, na het omploegen, dat er stukken plaat naar boven gekomen zijn en dat die stukken wel degelijk asbest bevatten. De hoeveelheden die dit weekend naar boven gekomen zijn, zorgden ervoor dat er door het lokaal bestuur onmiddellijk actie ondernomen werd.

Ovam kwam ter plaatse en nam de nodige bodemstalen op de verdachte locatie. Aan de grondeigenaars werd gevraagd om de plek af te spannen en er werd ook een betredingsverbod opgelegd zodat de landbouwer voorlopig deze zone niet meer mag bewerken.

Er zijn wel een aantal dingen die wij wensen recht te zetten. Zo is tijdens het ploegen het oude drainage systeem dat de voetbalvelden droog hield mee naar boven gekomen. Deze drainagesystemen behoren niet tot de door Ovam verdachte asbesthoudende materialen.

In de pers verscheen enkele dagen geleden dat burgemeester Rudy Verhoeven de politie zou tegengehouden hebben om op te treden tegen een vermeende overtreding. Rudy Verhoeven wenst duidelijk te stellen dat de politie zelf moet optreden wanneer ze achten dat dit nodig is en dat ze daar geen burgemeester voor nodig hebben om die beslissing te nemen.

Ook wensen we te benadrukken dat de landbouwer in opdracht van de grondeigenaars handelt en geen enkele afspraak of overeenkomst heeft met het lokaal bestuur. De gronden zijn immers geen eigendom zijn van de gemeente. Het lokaal bestuur staat weliswaar in nauw contact met de eigenaars en ziet  er op toe dat zij de opgelegde richtlijnen van Ovam stipt opvolgen.

(Op de foto: zone waar stukken asbest zijn gevonden en die in opdracht van burgemeester Rudy Verhoeven door de grondeigenaars moeten worden afgebakend.)

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is